แบบบ้านชั้นเดียว-> [แบบ01][แบบ02][แบบ03][แบบ04] [แบบ05][แบบ06][แบบ07][แบบ08] แบบบ้านสองชั้น-> [แบบ01][แบบ02][แบบ03][แบบ04] [แบบ05][แบบ06][แบบ07][แบบ08] [แบบ09][แบบ10][แบบ11][แบบ12] [แบบ13][แบบ14][แบบ15][แบบ16] [แบบ17][แบบ18][แบบ19][แบบ20] [แบบ21][แบบ22] แบบห้องแถว-> [แบบ01][แบบ02][แบบ03][แบบ04] [แบบ05][แบบ06][แบบ07][แบบ08] [แบบ09][แบบ10] แบบอาคารพาณิชย์-> [แบบ01][แบบ02][แบบ03][แบบ04] [แบบ05][แบบ06][แบบ07][แบบ08][แบบ09][แบบ10][แบบ11][แบบ12] แบบโรงงาน-> [แบบ01][แบบ02][แบบ03][แบบ04] [แบบ05] แบบศาลาวัด-> [แบบ01][แบบ02][แบบ03]


หมายเหตุ : สนใจแบบใหน ทักมาได้ที่ id line : 9dit